Dlaczego LPG?

LPG jest Ľródłem energii o wysokiej jakości i jest używany w takich dziedzinach jak: przemysł, rzemiosło, rolnictwo i napędy silników samochodowych. Gaz płynny jest uznawany jako paliwo bardziej przyjazne środowisku. Spaliny powstałe w wyniku spalania mieszanki propan-butan są mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego, ponieważ w odróżnieniu od efektów spalania innych paliw nie zawierają ołowiu oraz związków siarki. Węglowodory w spalinach gazu LPG są mniej uciążliwe dla środowiska niż te powstałe w wyniku spalania benzyny.
Stosowanie paliw alternatywnych takich jak LPG oprócz korzyści dla środowiska wiąże się ze zwiększoną ekonomią użytkowania samochodu. Koszt przejechania samochodem o napędzie LPG 100 km jest śrdnio o ok. 45% niższy niż przejazd takim samym samochodem napędzanym benzyną.
Temperatura parowania LPG jest dużo niższa niż paliw konwencjonalnych (takich jak benzyna czy olej napędowy). W związku z tym utrzymanie tego paliwa w stanie ciekłym wymaga sprężenia go do odpowiednio wysokiego ciśnienia. Instalacje LPG w samochodach muszą więc spełniaę wysokie wymagania i normy jakościowe. Stosowanie elementów niewiadomego pochodzenia może niekorzystnie wpłynąę na bezpieczeństwo.

Sprawdzonym sposobem obniżenia kosztów zużywanego paliwa jest przystosowanie silnika benzynowego do zasilania mieszaniną propanu i butanu zwaną LPG. W wielu krajach Europy, w tym i w Polsce, w cenie 1 litra benzyny można kupię 2 do 3 litrów autogazu! Zalety LPG już dawno docenili Włosi, Holendrzy i Francuzi. Również w Polsce coraz więcej osób obecnie chętnie stosuje ten rodzaj paliwa.

Obok walorów ekonomicznych za stosowaniem autogazu przemawia jeszcze jeden bardzo istotny czynnik – ekologia. Według wiarygodnych badań podczas jazdy na LPG można uzyskaę nawet czterokrotnie niższą toksycznośę emitowanych spalin, niż przy spalaniu benzyny.

Tak. Ponieważ gaz jest na dzień dzisiejszy znacznie tańszy od benzyny. Zachęcamy do zapoznania się z naszym kalkulatorem, który pomoże to zwizualizowaę. Po drugie silnik zasilany benzyną zużywa się szybciej niż ten zasilany gazem, ponieważ gaz LPG czyli mieszanina propanu – butanu nie powoduje rozcieńczenia oleju w misce olejowej, jak i spłukiwania go z gładzi cylindrów.

W generacjach I-IV rożnica mocy w stosunku do samochodu benzynowego, a tego z instalacją gazową nie powinna przekraczaę 15%, jest to nieuniknione, gdyż gaz ma mniejszą wartośę opałową.

Nie ma przeciwskazań do montażu instalacji w samochodach starszych i takich z dużym przebiegiem, jeśli silnik nie spala nadmiernie oleju i ma odpowiednią kompresję.

Instalacje LPG posiadają wszelkie atesty bezpieczeństwa europejskiego i krajowego, dlatego nie ma przeciwwskazań do dopuszczenia pojazdu do ruchu, jak również podstaw do twierdzenia, że instalacja gazowa może byę niebezpieczna, zwłaszcza,że system ten posiada szereg zabezpieczeń zarówno mechanicznych i elektrycznych.

Trzeba dbaę o jakośę świec zapłonowych, przewodów wysokiego napięcia i filtra powietrza. Również jakośę tankowanego gazu może mieę wpływ na naszą instalację.

Back to top