Instalacje Montowane

Informacje o gazie propan-butan (LPG), który jest stosowany do zasilania samochodowych instalacji gazowych

Do zasilania silników spalinowych pojazdów samochodowych można stosowaę szereg paliw gazowych o różnych własnościach fizycznych i chemicznych, jednak najczęciej stosowane są następujące paliwa gazowe:

  • mieszanina propanu i butanu;
  • gaz ziemny.

Gazy te przechowuje się jako skroplone lub sprężone.

Gaz skroplony, do zasilania pojazdów benzynowych, jest mieszaniną propanu i butanu (LPG skrót do „Liquified Petroleum Gas”). Gaz propan-butan odznacza się znaczną odpornością na spalanie stukowe, umożliwiającą stosowanie w silnikach z zapłonem iskrowym wysokich stopni sprężania. Liczba oktanowa wynosi ok. 110 jednostek, jest więc wyższa od liczby oktanowej stosowanych obecnie paliw benzynowych. 1 litr gazu propan-butan waży w przyblięeniu 0,5 kg.

LPG uzyskuje się głównie jako produkt uboczny, podczas rafinacji ropy naftowej, w ilości około 2% przerobionej masy ropy. Produkuje się go również z gazu ziemnego. Gaz ten znajduje bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie, chemii jak i gospodarstwach domowych (jest to ten sam gaz stosowany w gospodarstwach domowych do kuchenek gazowych – butle 11kg, lub jeden z jego składników (butan) znalazł zastosowanie w zapalniczkach gazowych). Możliwe jest również zastosowanie LPG do zasilania pojazdów benzynowych rónych typów (osobowe, dostawcze, ciężarowe) jak i innych maszyn i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi.

Do przechowywania gazu (LPG) w samochodzie służą zbiorniki ciśnieniowe, spełniające rolę zbiornika paliwa. Zużycie paliwa w kg/100 km jest w przybliżeniu jednakowe – dla gazu skroplonego (LPG) i dla benzyny, natomiast zużycie wyrażone w litrach na 100km, jest dla gazu o około 10-15% większe niż dla benzyny.

Przeznaczenie instalacji gazowych

Instalacje gazowe przeznaczone są do 4-suwowych silników benzynowych chłodzonych cieczą i powietrzem. Z równym powodzeniem stosowane są w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych, wózkach transportowych, do sterowania rozruchem samolotów, systemach kontrolno-pomiarowych itp.

Urządzenie gazowe daje możliwośę wykorzystania ciekłego gazu propan-butan:

  • gaz jest paliwem o wartości oktanowej większej od 110;
  • wysoka liczba oktanowa gazu zapewnia bezdetonacyjne spalanie przy wysokim stopniu sprężania;
  • gaz jest paliwem o maksymalnej mocy kalorycznej spośród paliw dostępnych na rynku i sięga 12000 kcal/1 litr;
  • gaz nie rozpuszcza oleju silnikowego jak czynią to paliwa tradycyjne;
  • ponieważ gaz nie zawiera ołowiu, w następstwie pełnego spalania nie ma osadów metalicznych w silniku;
  • cechy wyliczone powyżej powodują wydłużenie czasu wymiany oleju silnikowego;
  • gaz nie nadpala zaworów silnika, ponieważ jest produktem ropopochodnym i zawiera składniki olejowe;
  • zawartośę CO w spalinach przy napędzie gazowym ograniczona jest do 1%.

Urzędzenia gazowe gwarantują bezawaryjną pracą w temp. -40 do 120 C.

Back to top