Právní upozornění

Všechna jména, fotografie a loga nebo ochranné známky, které SALACHNA AUTO nevlastní, které jsou uvedeny na webových stránkách a v dokumentaci, náleží jejich vlastníkům a byly použity pouze pro informační účely.

Označení www.salachna-auto.eu a použité na webových stránkách jsou ochranné známky chráněné ustanoveními zákona ze dne 30. června 2000. Právo průmyslového vlastnictví (Úř. Věst. 01.49.508, ve znění pozdějších předpisů) a zákon ze dne 16. dubna 1993 o boji proti nekalé soutěži (Dz.U93.47.211 s pozdějšími změnami).