Ochrana osobních údajů

 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje výhradně v souladu s ustanoveními na ochranu osobních údajů dle nového nařízení GDPR. Osoby, které s námi spolupracují, jsou povinni provádět ochranu osobních údajů podle zákonných předpisů. V následujícím textu Vám poskytneme informace o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů. Toto poučení je k dispozici na naší webové stránce, můžete se k němu kdykoliv vrátit.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Správcem osobních údajů je firma Salachna Auto, ul. Bolesława Śmiałego 3, 48-300 Nysa, Polsko

Jaká jsou Vaše práva a kde je můžete uplatnit?

1) Právo odvolat souhlas

Máte právo s účinky do budoucna kdykoliv odvolat svůj již udělený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů.

2) Právo na informace

Máte právo požadovat informace o údajích uložených k Vaší osobě nebo k Vašemu pseudonymu. Na základě Vašeho požadavku Vám může být informace sdělena i elektronicky.

3) Právo na vymazání, omezení zpracování, nebo opravu, právo kontaktovat

Máte právo na vysvětlení, pokud se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Máte právo požadovat, aby byly Vaše uložené osobní údaje vymazány, zablokovány nebo opraveny, pokud jsou zpracovávány v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života. Pokud by podle zákonných předpisů nebylo vymazání přípustné, budou Vaše údaje zablokovány tak, aby byly přístupné jen z důvodů stanovených kogentními zákonnými předpisy. V případě, že se domníváte, že jsou Vaše práva, porušována, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

4) Kontaktní místa

K uplatňování svých výše uvedených práv na odvolání souhlasu , na informace, na vymazání, zablokování a opravu Vašich údajů se, prosím, obraťte poštou na adresu Salachna Auto, ul. Bolesława Śmiałego 3, 48-300 Nysa, Polsko

Uplatnění Vašich výše uvedených práv je pro Vás zdarma, pokud zákon pro ochranu osobních údajů nestanoví něco jiného.

Jaké údaje o Vás shromažďujeme ?

• Údaje pro plnění smlouvy

Osobní údaje (tj. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, RZ vozidla, typ vozidla,) budeme shromažďovat a používat jen pokud tyto údaje uvedete do kontaktního formuláře. Uložené osobní údaje budou použity k plnění smlouvy a zpracování Vašeho dotazu. Po úplném splnění smlouvy a úplném uhrazení kupní ceny budou Vaše údaje ukládány s ohledem na daňové a obchodně právní archivační lhůty, po uplynutí těchto lhůt budou vymazány. To neplatí, pokud jste výslovně souhlasili s dalším použitím svých údajů.

• Údaje pro plnění zákonných povinností

Osobní údaje (tj. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) Tyto údaje jsou zpracovávány, evidovány a archivovány na základě zákonných povinností (pro potřeby FÚ, státních orgánů atp)

K čemu vaše osobní údaje používáme ?

1. pro splnění legislativních a úředních povinností a pro zajištění našich práv a práv třetích osob
2. pro splnění obchodních podmínek a podmínek vyplývajících s obchodních , servisních a souvisejících smluv a služeb (např. přepravní služby)
3. pro zpracovávání nabídek a poptávek, vyřizování vašich požadavků
4. pro zajištění předávání informací a nabídek (např termíny servisu, revizí, svolávací akce, zasílání nabídek atp)
5. pro interní zpracování a analýzu, pro zlepšení služeb a přístupu ke klientům

Ve kterých případech mají třetí osoby přístup k Vašim údajům?

1) Předání za účelem plnění smlouvy

Pokud to bude k provádění smlouvy s Vámi nutné, pověříme i jiné společnosti a jednotlivce plněním úkolů pro firmu Marek Fišer. Příkladem může být pověření přepravních společností. Např PPL, GLS, ČP, Geis, DHL, DPD atp. Poskytovatelé těchto služeb smí využívat poskytnuté osobní údaje výhradně v souladu s nařízením GDPR ke splnění úkolu (služby) a nesmí jej dále využívat pro třetí nezúčastněné strany (např reklamní společnosti atp).

2) Předání veřejným orgánům, popř. na základě soudního příkazu

Na základě nařízení příslušných orgánů jsme povinni v jednotlivých případech poskytnout informace o zpracovávaných osobních údajích, např. pokud je to nutné z důvodu trestního stíhání. FirmaSalachna Auto, ul. Bolesława Śmiałego 3, 48-300 Nysa, Polsko nepředává vaše osobní údaje třetím stranám k využívání pro marketingové účely, ani s vašimi údaji nijak neobchoduje. Vaše osobní údaje využíváme výhradně pro vlastní potřebu, plnění obchodních smluv a závazků z nich vyplývajících nebo pro plnění zákonných povinností. Více informací vám bude poskytnuto na základě písemného dotazu či žádosti o poskytnutí informací o zpracování vašich osobních údajů Žádosti zasílejte na adresu Salachna Auto, ul. Bolesława Śmiałego 3, 48-300 Nysa, Polsko.