Nota prawna

Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub towarowe, niebędące własnością firmy SALACHNA AUTO, występujące w Serwisie oraz w dokumentacji, należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Oznaczenie www.salachna-auto.eu oraz używane na stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, dystrybucja w celach komercyjnych całości lub części strony internetowej www.salachna-auto.eu bez uprzedniej zgody właściciela tej strony - są zabronione. Nie zezwalamy również na pokazywanie zawartości naszej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.