Obecnie podczas montażu instalacji gazowej stosuje się dwa typy zbiorników: toroidalne montowane we wnęce koła zapasowego oraz zbiorniki cylindryczne montowane w przestrzeni bagażowej. Pojemność zbiornika toroidalnego jest uzależniona od gabarytów wnęki koła zapasowego lub ilością miejsca pod samochodem – jeżeli tam znajdowało się koło zapasowe. Zazwyczaj jednak pojemność tych zbiorników waha się w granicach od 34 do 75 litrów. W przypadku zbiorników cylindrycznych mamy większe możliwości ponieważ tutaj ogranicza nas tylko przestrzeń bagażowa jaką jesteśmy w stanie poświęcić na zabudowę zbiornika. Pojemność tych zbiorników waha się od 20 do aż 230 litrów.

 

Legalizacja zbiorników LPG

 

Wykonujemy:
-Badania okresowe (legalizację) zbiorników LPG.
-Legalizację zbiorników LPG w autach sprowadzonych z zagranicy.
-Instalację zbiorników LPG w pojazdach.
-Zbiorniki mogą być legalizowane po zdemontowaniu przez Klienta lub personel naszej firmy.

Wymagania
Istnieją pewne przesłanki uniemożliwiające legalizację zbiorników LPG:
-Zbiornik niedopuszczony przez TDT.
-Oznaczenie Koniec Eksploatacji ( KE ).
-Brak oznaczenia na tabliczce znamionowej zbiornika.
-Brak adnotacji o zamontowanej instalacji LPG w dokumentach pojazdu.
-Korozja zbiornika, uszkodzenie, itp.

Cennik
Średnia cena wymiany zbiornika i wielozaworu na nowe to: 700-800zł.
Cena legalizacji zespołu zbiornik – wielozawór to: 350 zł.
Cena legalizacji zbiornika instalacji 5 generacji (z pompą gazu w zbiorniku): 450zł.
Cena legalizacji zbiornika typ holenderski to: 400zł
Cena legalizacji zbiornika zdemontowanego z auta to: 50zł mniej od cen powyżej
W przypadku gdy zbiornik został zamontowany nietypowo (np. z osłonami, pod autem, zbiornik zewnętrzny zamontowany wewnątrz) pobrana zostanie dopłata za demontaż i montaż zbiornika w wysokości od 50zł do 100zł.